Ongevallenverzekering

Financiële zekerheid wanneer het tegenzit

Een ongeval is al pijnlijk genoeg. Een persoonlijke ongevallenverzekering beschermt u en uw gezin tegen de financiële gevolgen van tijdelijke of blijvende invaliditeit na een ongeval in de privésfeer. Deze polis komt ook tussen bij lichamelijke schade na een sportongeval of wanneer iemand van uw gezin het slachtoffer wordt van een verkeersongeval of inbraak met geweld.

Een ongevallenverzekering die bij u past

Met een ongevallenverzekering kunt u zichzelf en uw gezin op diverse manieren beschermen, onder meer met een vaste uitkering per dag bij tijdelijke invaliditeit. U ontvangt een uitkering naargelang de graad van invaliditeit en de duur van de arbeidsongeschiktheid. Ook kunt u in uw polis een dekking blijvende invaliditeit van 10% en meer laten opnemen.

Waarom een polis ongevallen afsluiten?

Misschien bent u kerngezond en denkt u weinig kans te hebben op een plotse hospitalisatie. Toch werden in 2020 elke dag meer dan 50 verkeersongevallen met gewonden of doden geteld in België. Ook thuis gebeuren er statistisch veel ongevallen met lichamelijke schade. De mutualiteit vergoedt wel (gedeeltelijk) uw medische kosten, maar wat als u tijdelijk of blijvend invalide wordt?

Vergelijk premies bij diverse verzekeraars

De dekkingen van een ongevallenverzekering zijn niet wettelijk bepaald. Dat zorgt er voor dat er veel verschillen zijn tussen de polissen van verzekeraars. Samen gaan we op zoek naar de polis die het best bij u past. Dankzij onze slagkracht bij verschillende maatschappijen, kunnen we u een brede dekking aanbieden tegen een voordelige premie.

Wat is gedekt door een ongevallenverzekering?

Blijvende invaliditeit

Wanneer u blijvend arbeidsongeschikt wordt, voorziet de verzekeraar op een vast tijdstip in een kapitaal of rente. Dit gedurende de volledige periode afgesproken in het contract, bijvoorbeeld tot aan de pensioenleeftijd. U ontvangt een rente, onder meer afhankelijk van de graad van invaliditeit.

Tijdelijke invaliditeit

Bij tijdelijke invaliditeit ontvangt u een kapitaal of rente, afhankelijk van de graad van invaliditeit en de duur van de arbeidsongeschiktheid. Zo bent u zeker dat u niet in financiële problemen komt en daardoor niet meer aan uw verplichtingen (vaste kosten, woningkredieten, enz.) kunt blijven voldoen.

Overlijden

Wanneer u als verzekeringnemer komt te overlijden na een ongeval, krijgen uw nabestaanden een kapitaal uitgekeerd. Het precieze bedrag is afhankelijk van uw polisvoorwaarden. Hoe hoger het bedrag dat u wilt verzekeren, hoe hoger de premie. Dit bedrag wordt vastgelegd bij de start van het contract.

Medische kosten

De meeste ongevallenverzekeringen dekken ook de medische en farmaceutische kosten die niet vergoed worden door de ziekteverzekering, of eventueel uw hospitalisatieverzekering. Denk aan kosten voor behandelingen, geneesmiddelen, protheses, of dringend vervoer naar het ziekenhuis.

Vragen over uw ongevallenverzekering?

Gelieve uw naam in te vullen
Gelieve een geldig e-mailadres in te vullen