Gewaarborgd Inkomen

Verzekering Gewaarborgd Inkomen voor Zelfstandigen

Wat als u als zelfstandige ziek valt of na een ongeval niet meer kunt werken? Dan valt u terug op een uitkering. Die is vaak onvoldoende om uw huidige levensstandaard vol te houden. Met een extra verzekering gewaarborgd inkomen vult u uw uitkering aan.

Arbeidsongeschiktheid

Wat gebeurt er als u als zelfstandige langere tijd niet kunt werken door ziekte of ten gevolge van een ongeval? Dan verliest u uw beroepsinkomen. Dankzij de sociale zekerheid krijgt u wel een uitkering. Helaas is die niet zo hoog.

Wilt u tijdens uw periode van inactiviteit uw levensstandaard behouden? Dan kunt u beter een extra verzekering afsluiten. Zo bent u verzekerd tegen inkomensverlies. De meeste verzekeraars bieden zo’n verzekering aan: de verzekering gewaarborgd inkomen.

De meeste verzekeraars maken geen onderscheid op basis van de reden waardoor u arbeidsongeschikt bent. U ben dus verzekerd voor:

  • Ziekte
  • Arbeidsongevallen
  • Privé-ongevallen

Ben u gedeeltelijk of volledig arbeidsongeschikt?

Arbeidsongeschiktheid wordt uitgedrukt in een percentage. Dit percentage bepaalt hoeveel u maandelijks krijgt:

  • Bent u 25 % arbeidsongeschikt dan zal u bij de meeste verzekeraars nog geen recht hebben op een uitkering. Dit percentage kan van polis tot polis verschillen. Belangrijk is dat u weet dat u onder een bepaalde drempel geen tegemoetkoming zal krijgen. Daar moet u zeker rekening mee houden.
  • Als u 50 % arbeidsongeschikt bent, krijgt u 50 % van de uitkering.
  • Vanaf 67 % bent u volledig arbeidsongeschikt en krijgt u een volledige uitkering.

Wie bepaalt of u arbeidsongeschikt bent? In de eerste plaats doet een arts dit op basis van een officiële wettelijke schaal. Deze schaal houdt alleen rekening met uw fysiologische arbeidsongeschiktheid. De arts houdt dus geen rekening met uw beroep. Daardoor kan de fysiologische arbeidsongeschiktheid afwijken van uw werkelijke economische arbeidsongeschiktheid. Een zelfde lichamelijke beperking zal immers niet voor iedereen dezelfde impact hebben.

Stel dat u in een ongeval drie vingers verliest. Dat zal voor een chirurg tot gevolg hebben dat hij zijn beroep helemaal niet meer kan uitoefenen, voor een accountant zal de impact minder groot zijn.

Hoelang wachten op uw uitkering?

De meeste verzekeraars betalen de uitkering nog niet vanaf dag 1. U moet een wachtperiode doorlopen. Meestal bedraagt die één maand.

Wilt u niet wachten? Sluit dan een polis af die u wel vanaf dag 1 een uitkering garandeert. Uw premies zullen dan natuurlijk wel hoger liggen.

Kunt u wel langer wachten? Kies dan voor een polis die pas na drie maanden uitkeert. Uw premie zal dan gevoelig dalen.

Vragen over gewaarborgd inkomen voor zelfstandigen?

Gelieve uw naam in te vullen
Gelieve een geldig e-mailadres in te vullen