BA uitbating

BA uitbating

Als ondernemer maakt u de gekste dingen mee. Met onze waarborg BA Uitbating bent u weer iets beter voorbereid op het onverwachte. De aansprakelijkheidsverzekering dekt de buitencontractuele burgerlijke aansprakelijkheid voor schade aan derden tijdens de uitoefening van uw activiteiten. En dat los van de plaats van het voorval: binnen of buiten uw onderneming.

Let op! In het geval van schadevergoedingen voor een inbreuk op een contractuele overeenkomst met een klant, kan u niet rekenen op de tussenkomst van deze verzekering.

Voor welke activiteiten is uw onderneming verzekerd?

U bent verzekerd voor alle activiteiten van uw onderneming. We hebben wel een nauwkeurige beschrijving nodig van de aard van het werk om een perfect dekkende verzekeringspolis op te stellen.

Meer specifiek dekken we met de waarborg BA Uitbating:

  • De schade veroorzaakt aan derden door de goederen van uw onderneming, of door goederen die ze onder haar hoede heeft. Onder goederen verstaan we gebouwen, (bouw)machines, motorvoertuigen en gehuurde, bewaarde of toevertrouwde voorwerpen.
  • De schade veroorzaakt door de prestaties die uw onderneming levert en door personen voor wie uw onderneming instaat. We begrijpen daaronder uw personeel, onderaannemers, uitzendkrachten, stagiaires, bestuurders, zaakvoerders, vennoten, leergasten, vrijwilligers en familieleden die als natuurlijk persoon actief zijn in uw bedrijf.

De polis uitgelegd

De polis van uw onderneming bestaat uit 4 belangrijke onderdelen:

  • BA Uitbating
  • BA na levering
  • Toevertrouwde goederen
  • Rechtsbijstand

Een BA na levering dekt de aansprakelijkheid van uw personeel na de levering of uitvoering van uw diensten.

Onder toevertrouwde goederen begrijpen we goederen die aan uw personeel zijn toevertrouwd om aan te werken, om als gereedschap te gebruiken of die ze onder hun hoede hebben bij een klant, los van het feit of ze er mee werken.

Rechtsbijstand is onmisbaar voor de verdediging van uw onderneming wanneer die strafrechtelijk aansprakelijk gesteld wordt. Langs de andere kant hebt u ook rechtsbijstand nodig om uw rechten te doen gelden tegenover een aansprakelijke derde.

De polis samengevat

Wie is verzekerd?

Uw personeel, vennoten, zaakvoerders, bestuurders en commissarissen.

Wanneer zijn zij verzekerd?

Tijdens en na de verzekerde werkzaamheden.

Waar zijn zij verzekerd?

Uw activiteiten zijn verzekerd over de hele wereld. Laat ons wel op voorhand iets weten als u in de Verenigde Staten of Canada activiteiten gaat uitvoeren.

De prijs van een BA uitbating

De premie voor een verzekering BA Uitbating hangt af van uw activiteiten, en van de verzekerde waarborgen en kapitalen, het aantal personeelsleden en de omzet van uw bedrijf.

Vragen over BA uitbating?

Laat het ons weten via onderstaand formulier. Wij contacteren u eerstdaags.

Gelieve uw naam in te vullen
Gelieve een geldig e-mailadres in te vullen