Machinebreuk verzekering

Machinebreuk verzekering

Als één van uw machines stuk gaat, lijdt u dubbel verlies. U moet uw machine laten herstellen of in het ergste geval vervangen. Tegelijkertijd valt uw productie stil, zodat u omzet verliest. Tegen deze twee schadeposten kunt u zich verzekeren met een machinebreukverzekering.

Welke machines?

De machinebreukverzekering verzekert alle machines die op uw bedrijfsterrein aanwezig zijn:

 • Vaste productiemachines
 • Technische installaties zoals lift, roltrap, klimaatregeling
 • Rollend materieel: vorkheftrucks, mobiele compressoren

Welke schade?

De verzekering vergoedt alle plotse en onvoorziene schade. De mogelijke schade kunnen we opdelen in vier groepen:

 • Schade veroorzaakt door de mens: schade die het gevolg is van het gebruik van de machine door personeelsleden of derden, bv. bij onervarenheid of onvoorzichtigheid. Ook vandalisme valt hieronder.
 • Schade ontstaan door externe factoren, zoals voorwerpen die op de machine vallen. Maar ook weersomstandigheden als wind en vorst.
 • Schade ontstaan door interne factoren. Dat zijn enerzijds constructie- en montagefouten. Anderzijds is dat schade die ontstaat terwijl de machine in werking is bv. door trillen, warmlopen en vastlopen.
 • Schade door elektriciteit, bv. kortsluiting.

Schade op de werf

Ook op een werf kunnen machines schade oplopen. Deze schade is niet gedekt in een standaardpolis van een machinebreukverzekering. U kunt uw polis natuurlijk wel met een bijkomende waarborg uitbreiden.

Daarvoor bestaan verschillende formules:

 • Een formule ‘alle risico’s’ voor het vast materieel.
 • Een omniumformule voor de werftoestellen, die alle externe risico’s dekt, zoals schade door grondverzakking, instorting van het gebouw waarin de machines staan.
 • Een uitbreiding voor de verplaatsing van de machines, laden en lossen, monteren en demonteren. Met deze uitbreiding bent u o.a. gedekt voor de kosten voor het demonteren en herstellen, kosten voor gespecialiseerde technici, kosten voor transport van onderdelen.

Hoeveel kost die verzekering?

Er zijn drie belangrijke factoren die de hoogte van uw premie beïnvloeden:

 • De ouderdom van de machine.
 • Het soort machine.
 • De herstelmogelijkheden.

Vragen over machinebreuk verzekering?

Gelieve uw naam in te vullen
Gelieve een geldig e-mailadres in te vullen