Beroepsaansprakelijkheid

Beroepsaansprakelijkheid

U bent zelfstandige en maakt tijdens uw werk een beroepsfout waardoor een derde schade lijdt. Wat dan? Wel, als u een verzekering beroepsaansprakelijkheid afsluit, bent u beschermd.

Wat is beroepsaansprakelijkheid?

Iedereen kan in de uitoefening van zijn of haar beroep een fout maken:

 • U geeft een advies dat niet (helemaal) juist blijkt te zijn.
 • U maakt een fout in een berekening.
 • U begaat een fout bij de behandeling van een patiënt.

Als u aansprakelijk wordt gesteld, kan dat u veel geld kosten. Met een beroepsaansprakelijkheidsverzekering dekt u zich daar tegen in.

Wie kan een verzekering afsluiten?

Een verzekering beroepsaansprakelijkheid is bedoeld voor zelfstandigen en ondernemingen die hoofdzakelijk intellectuele diensten verlenen. Het gaat klassiek om:

 • juridische beroepen
 • accountants
 • artsen en andere medische beroepen
 • architecten
 • IT-consultants

De meeste van deze beroepen zijn trouwens wettelijk of deontologisch verplicht een verzekering af te sluiten voor hun professionele fouten. Ook uw opdrachtgever kan u vragen een verzekering af te sluiten vooraleer u in dienst te nemen. Vooral de overheid vertrouwt (grote) opdrachten enkel toe aan dienstverleners die voldoende verzekerd zijn.

Welke schade wordt vergoed bij onopzettelijke beroepsfout?

De verzekering vergoedt lichamelijke (letselschade), materiële (zaakschade) en immateriële schade. In het laatste geval gaat het om gevolgschade zoals het verlies van een kans, imagoverlies, vertragingen bij de andere partijen betrokken bij een project, …

Waarvoor bent u verzekerd?

U bent verzekerd voor schade aan derden die werd veroorzaakt door fouten van u zelf en van mensen die bij u in dienst zijn. Zowel uw contractuele als buitencontractuele aansprakelijkheid is gedekt.

U bent verzekerd tijdens de geldigheidsperiode van het contract. Dat betekent dat de verzekeraar u ook dekt voor fouten die u eerder beging, waarvoor pas tijdens de geldigheidsperiode van de polis een schadeclaim wordt ingediend.
In principe bent u ook verzekerd voor schade die zich voordoet in het buitenland, als die het gevolg is van activiteiten die u normaal in België uitoefent.

U bent ook beschermd als u voor de rechtbank of een tuchtrechtelijk college moet verschijnen ten gevolge van uw fout.

U bent niet verzekerd voor...

U bent niet voor alle fouten verzekerd. Alle verzekeraars sluiten opzet en bepaalde zware fouten uit. Ook als u de wet overtreedt, bent u niet gedekt.

Daarnaast kan een specifieke polis bepaalde schade uitsluiten: schade door tijdsoverschrijding, schade uit advies over beleggingen, schade buiten de Europese Unie, schade door handelingen die u zonder toestemming heeft verricht, …. Zorg er voor dat de polis die u afsluit perfect bij u past. Spreek er met ons over en wij vinden de verzekering op uw maat.

Hoeveel kost een verzekering?

We kunnen er niet één vast bedrag op kleven. De kostprijs zal afhangen van verschillende factoren:

 • De sector waarin u actief bent. Een goede omschrijving van uw activiteit is van belang.
 • Het aantal mensen dat u in dienst heeft (hoe meer werknemers, hoe groter de kans dat er iemand een fout maakt).
 • De omzet van uw onderneming.

Vragen over beroepsaansprakelijkheid?

Laat het ons weten via onderstaand formulier. Wij contacteren u eerstdaags.

Gelieve uw naam in te vullen
Gelieve een geldig e-mailadres in te vullen