Overlijdensverzekeringen

Overlijdensverzekeringen

Stel dat u plots overlijdt. Is uw gezin dan voldoende beschermd? De meeste mensen denken daar liever niet over na. Maar voor uw eigen gemoedsrust, en dat van uw dierbaren, kunt u dat beter wel doen. U beschermt hen met een overlijdensdekking.

Wat is een een overlijdensdekking?

Een overlijdensdekking is een levensverzekering die aan uw nabestaanden een bedrag uitkeert in geval van uw overlijden.

De vier partijen van een levensverzekering

Bij een levensverzekering zijn vier partijen betrokken:

  • Uw verzekeraar die uiteindelijk bij uw overlijden een bedrag zal uitkeren aan uw nabestaanden.
  • U, als verzekeringnemer die de premies betaalt.
  • De verzekerde. De persoon bij wiens overlijden de verzekeraar uitbetaalt. Meestal zijn verzekeringnemer en verzekerde dezelfde persoon. Maar u kunt natuurlijk ook een levensverzekering afsluiten met uw partner als verzekerde. U krijgt dan het bedrag dat bij zijn overlijden wordt uitbetaald.
  • Het bedrag wordt uitgekeerd aan de begunstigden. Dat zijn meestal de partner en kinderen van de verzekeringnemer. U kiest zelf wie uw begunstigden zijn. U kunt dit ook steeds aanpassen en nieuwe begunstigden aanduiden of anderen schrappen.

U hebt al een schuldsaldoverzekering

U hebt bij het afsluiten van uw woonkrediet al een schuldsaldoverzekering afgesloten. Dan bent u al gedeeltelijk gedekt voor het geval u overlijdt. Maar helaas volstaat dit niet altijd. Contacteer ons dan bekijken onze experts of u nog een bijkomende dekking nodig hebt.

U hebt al een groepsverzekering via uw werk

Misschien bent u al verzekerd via een groepsverzekering bij uw werkgever. Dat kan. Maar let op: sommige bedrijfspolissen geven enkel een overlijdensdekking zolang u bij het bedrijf werkt. Weet u niet zeker of u nog verzekerd bent door uw ex-werkgever?

Inkomstenverlies voor het gezin

Wanneer één van beide partners overlijdt, valt het gezin terug op één inkomen. Het budget van het gezin wordt plots heel wat minder. Met een overlijdensdekking kunt u ervoor zorgen dat uw gezin niets tekort komt, zodat ze hun huidige levensstandaard kunnen behouden. En dit zonder dat ze op hulp van derden moeten rekenen.

Successierechtenverzekering voor uw erfgenamen

Bij uw overlijden moeten uw erfgenamen erfbelasting (vroeger successierechten genoemd) betalen. Die belasting kan hoog oplopen. Misschien hebben uw erfgenamen onvoldoende liquide middelen om die te betalen. Een successierechtenverzekering kan hier een oplossing bieden. De verzekeraar keert dan een bedrag uit waarmee uw nabestaanden de verschuldigde belasting betalen.

Hoe hoog is uw premie?

U kunt kiezen tussen twee soorten premies:

  • Een variabele premie in functie van het risico. Als u ouder wordt, zal de premie stijgen.
  • Een constante premie waarbij u gedurende de hele looptijd van het contract dezelfde premie betaalt.

U kunt volledig vrij kiezen. Aan het einde van de rit heeft de gemiddelde verzekeringnemer bij beide formules ongeveer hetzelfde bedrag betaald.

Vragen over overlijdensverzekeringen?

Gelieve uw naam in te vullen
Gelieve een geldig e-mailadres in te vullen