Individueel Pensioen Toezeggingen (IPT)

Individueel Pensioen Toezeggingen (IPT)

Werkt u als zelfstandige met een vennootschap dan kan u door de vennootschap een spaarpotje laten aanleggen. De vennootschap trekt de premies af als beroepskost. U betaalt pas wanneer u het kapitaal krijgt.

Wat is een IPT?

Een IPT of individuele pensioentoezegging is eigenlijk een individuele levensverzekering. Uw vennootschap is de verzekeringnemer en betaalt de premies. U bent zelf de verzekerde en de begunstigde. Het uiteindelijke bijeen gespaarde kapitaal is voor u.

Rendement

Het rendement hangt af van welke formule u kiest. Klassiek zijn dat Tak 21 of Tak 23.

Uw voordeel?

De bijdragen zijn voor uw vennootschap een aftrekbare beroepskost. U bespaart dus onmiddellijk op de vennootschapsbelasting. De aftrek wordt wel beperkt volgens de 80 %-regel. Die 80 %-regel houdt in dat uw uiteindelijk pensioen niet hoger mag zijn dan 80 % van uw laatste brutobezoldiging. Onder bezoldiging vallen naast uw gewone loon als zaakvoerder ook de andere belastbare voordelen die u van uw vennootschap krijgt (een wagen, een woning, smartphone).

Heeft u de 80 %-grens overschreden? Dat kunt u berekenen volgens een ingewikkelde formule. Vraag het ons en wij berekenen het voor u.

Als u de grens overschrijdt, zijn de teveel betaalde premies voor uw vennootschap niet aftrekbaar.

Wat betekent dat? Dit betekent dat u zichzelf voldoende loon moet uitbetalen. Als u geen of een te laag loon krijgt, zal het fiscaal voordeel van de aftrekbaarheid voor de vennootschap verloren gaan.

Belasting op het uitgekeerde kapitaal

Tijdens de opbouw bent u geen belasting verschuldigd. U betaalt enkel wanneer u het eindkapitaal krijgt. U kan best wachten tot u 65 jaar bent, want dan kost het u het minste: u betaalt dan maar 10 % belasting. Als u minder geduld hebt, is het tarief een stuk hoger.

Niet alleen voor uzelf

Het IPT is niet enkel interessant voor uzelf. Het is ook een interessant als extra verloning voor de werknemers van uw vennootschap. De premies blijven fiscaal aftrekbaar.

Vragen over IPT?

Gelieve uw naam in te vullen
Gelieve een geldig e-mailadres in te vullen