Veelgestelde vragen over Individueel Pensioen Toezeggingen (IPT)

Als zelfstandige met een vennootschap kunt u sparen voor een extra pensioenkapitaal via een individuele pensioentoezegging (IPT). Dit is een interessante manier om fiscaalvriendelijk extra pensioen op te bouwen binnen uw vennootschap. De vennootschap betaalt de premies die aftrekbaar zijn als beroepskost. Wat houdt deze levensverzekering precies in?

Wanneer kan ik mijn IPT innen?

Dankzij uw IPT kunt u naast uw wettelijk pensioen op een fiscaalvriendelijke manier extra pensioenkapitaal opbouwen. Uw vennootschap betaalt elk jaar een premie voor deze levensverzekering. De vennootschap kan deze premies inbrengen als beroepskost.

U kunt deze premies pas innen als u wettelijk op pensioen gaat. Dan betaalt u een eenmalige eindbelasting op het opgebouwde bedrag. Bent u de laatste drie jaar van uw loopbaan actief gebleven, dan bedraagt deze belasting 5,55%. U betaalt naast deze belasting ook nog een roerende voorheffing van 10% en gemeentebelastingen. Hebt u de laatste drie jaar van uw loopbaan niet gewerkt, dan bedraagt de eindbelasting 16,5%.

U kunt ook een deel van uw IPT voor de vervaldatum opnemen als u een eigen woning wilt aankopen.

Kan ik mijn IPT innen voordat ik op pensioen ga?

Dat kan. Maar dan moet u wel voldoen aan bepaalde voorwaarden. Informeer u goed. Klop aan bij deskundigen ter zake. Neem geen roekeloze beslissing. Het kan fiscaal een pak voordeliger zijn als u actief blijft tot aan uw wettelijk pensioen en bijgevolg pas dan uw IPT int.

Kan ik mijn IPT gebruiken om een eigen woning aan te kopen?

U kan bij de aankoop van een eigen woning uw IPT gebruiken in plaats van uw spaargeld. Dat kan op twee manieren:

  • U kunt bij de aankoop van uw woning een deel van het reeds gespaarde bedrag via uw IPT gebruiken om de aankoop te helpen financieren. Later kunt u ervoor kiezen om dit voorschot gedeeltelijk of helemaal terug te betalen aan de verzekeringsmaatschappij. Gaat u met pensioen, dan wordt het gedeelte dat u nog niet hebt terugbetaald van de totaalsom afgetrokken.
  • U kunt onder bepaalde voorwaarden via uw IPT een hypeothecair krediet afsluiten, gekoppeld aan uw IPT. Gedurende de looptijd van uw contract betaalt u enkel de intresten op het geleende kapitaal. Op de einddatum betaalt u het ontleende bedrag in één keer terug met het kapitaal dat vrijkomt uit uw IPT. Dit krediet zorgt ervoor dat u nu al kan investeren in uw woning met het kapitaal dat pas later beschikbaar is.

Wat als ik mijn loon vlak voor het einde van mijn loopbaan drastisch verhoog?

Uw IPT is een fiscaalvriendelijke manier om via de vennootschap te sparen voor later. De vennootschap kan de premies of IPT-bijdragen volledig als beroepskost aftrekken. Maar dan moet er wel aan bepaalde voorwaarden voldaan worden. Zo moet u zich aan de zogenaamde 80 procent-regel houden. Dit betekent dat het totale bedrag van uw wettelijk pensioen en uw aanvullend pensioen, gefinancierd door uw vennootschap, niet meer mag bedragen dan 80% van uw laatste brutoloon.

U kunt inderdaad uw loon verhogen om zo ook de IPT-premie te verhogen. Maar is dat verstandig? Wij adviseren dit niet. U moet uw IPT zien als een pensioenplan op lange termijn en niet als een instrument voor fiscale optimalisering. Het is verstandiger om vooruit te plannen en zo zoveel mogelijk voordeel te behalen dan tot het laatste moment wachten om uw IPT op te bouwen of uit te breiden. Bekijk dit ruim van tevoren met uw accountant of account manager. Samen bepalen jullie ongetwijfeld het beste financiële pad naar later toe.

Vragen / offerte

Heeft u vragen of wenst u een vrijblijvende offerte? Laat het ons weten via onderstaand formulier. Wij contacteren u zo snel mogelijk.

Gelieve uw naam in te vullen
Gelieve een geldig e-mailadres in te vullen