Veelgestelde vragen over hospitalisatieverzekeringen

In België klopt u voor een hospitalisatieverzekering aan bij uw ziekenfonds of een verzekeringsmaatschappij. Afhankelijk van de verzekeringspartner zal u rekening moeten houden met verschillende premiebedragen, waarborgen en voorwaarden.

Is een hospitalisatieverzekering verplicht?

In België bent u enkel verplicht om aan te sluiten bij een ziekenfonds voor de wettelijke ziekte- en invaliditeitsverzekering. Deze dekt slechts 75% van uw ziekenhuiskosten. Een hospitalisatieverzekering is dus niet verplicht, maar wel aangeraden. De hospitalisatieverzekering betaalt immers de overblijvende 25% van de kosten terug. Als u geen hospitalisatieverzekering heeft, betaalt u het resterende bedrag zelf. Dit kan echter hoog oplopen.

Werkt een hospitalisatieverzekering ook in het buitenland?

De meeste hospitalisatieverzekeringen werken ook in het buitenland. Dit hangt natuurlijk af van uw contract en overeenkomst met de verzekeraar. Sommige verzekeraars integreren dit in hun aanbod en andere niet. Lees de algemene voorwaarden dus goed of neem contact op met de verzekeraar voor meer informatie.

Kan ik een hospitalisatieverzekering afsluiten tijdens de zwangerschap?

In principe kan u een verzekering afsluiten tijdens uw zwangerschap. Het is dan echter niet zeker of alle kosten verbonden aan de bevalling en de geboorte al worden gedekt. Dit hangt af van de voorwaarden van de overeenkomst en verschilt bijgevolg per verzekeraar. Bekijk dus op voorhand wat bij uw verzekeringsmaatschappij van toepassing is, zodat u niet voor verrassingen komt te staan.

Kan ik op latere leeftijd een hospitalisatieverzekering afsluiten?

Of u de verzekering kunt afsluiten op latere leeftijd hangt af van de verzekeraar. In sommige gevallen betaalt u dan een leeftijdstoeslag. Algemeen genomen worden hospitalisatieverzekeringen duurder naarmate u ouder wordt. Bij private verzekeraars geldt meestal een leeftijdsgrens van 65 jaar. In sommige gevallen ligt deze grens hoger. Basiscontracten kunnen vaak op eender welke leeftijd afgesloten worden. Ook hier dient u de voorwaarden goed te bekijken.

Hoe werken de terugbetalingen van medische kosten via de hospitalisatieverzekering?

Bij medische kosten komt het ziekenfonds eerst tussen. Pas daarna treedt de hospitalisatieverzekering op. Sommige verzekeraars en ziekenfondsen zorgen ervoor dat u niets zelf moet voorschieten. Alles wordt dan door de instantie zelf betaald. De communicatie verloopt dus rechtstreeks tussen uw verzekeraar en uw ziekenhuis. In andere gevallen wordt het verzekerde bedrag achteraf gestort op uw rekening.

Wat is het verschil tussen een hospitalisatieverzekering van het ziekenfonds en een verzekeringsmaatschappij?

Tegenover de hogere premies van de klassieke verzekeraars staan vaak een uitgebreidere dekking en meer service. Ziekenfondsen vergoeden enkel kosten waarin de wettelijk verplichte ziekteverzekering ook tussenkomt. Sommige maatschappijen hanteren hetzelfde principe, maar doorgaans betalen zij ook een deel van de kosten waarin de wetgever niet voorziet. Vaak werken ze met een AssurCard. Deze dienst regelt de communicatie tussen het hospitaal en uw verzekeringspartner. De ziekenhuisfactuur komt op vertoon van uw kaart rechtstreeks bij de verzekeraar terecht, waardoor u zelf de factuurbedragen niet meer hoeft voor te schieten. Bij het ziekenfonds heeft u dit voordeel niet. U staat hierbij zelf in voor de communicatie tussen de partijen en het doorstorten van de geldsommen.

Vragen / offerte

Heeft u vragen of wenst u een vrijblijvende offerte? Laat het ons weten via onderstaand formulier. Wij contacteren u zo snel mogelijk.

Gelieve uw naam in te vullen
Gelieve een geldig e-mailadres in te vullen