Dekt je brandverzekering enkel schade door brand?

Nee hoor, een brandverzekering dekt de gevolgen van alle mogelijke schade aan je woning (en de inhoud ervan). Veel meer dan brand dus. Om die reden wordt de brandverzekering ook vaak woningverzekering genoemd.

Niet alleen voor je eigen woning

Naast de dekking van de schade aan je eigen woning, komt de brandverzekering ook tussen wanneer jouw woning of onderdelen ervan schade berokkenen aan anderen. Denk bijvoorbeeld aan een losgerukte dakpan die tegen de gevel of door het raam van je buren vliegt.

Drie soorten dekkingen van de brandverzekering

Wat precies onder je brandverzekering valt, is afhankelijk van het specifieke contract dat je met je verzekeraar afsluit. We maken daarbij een onderscheid tussen drie soorten dekkingen: de basisdekkingen, de aanvullende dekkingen en de optionele dekkingen.

De basis: dekking van materiële schade

De basisdekking van je brandverzekering vergoedt alle materiële schade die je woning heeft opgelopen door een brand.

Je woning kan daarnaast ook beschadigd raken door een ontploffing, een blikseminslag, een omvallende boom of een voertuig dat in je gevel rijdt. Ook deze schade valt onder de woningverzekering, net als alle schade door natuurrampen, stormen, sneeuw, overstromingen of hagel.

Bij heel wat brandverzekeringen is de basisdekking nog ruimer. Zo kan ze je ook beschermen tegen waterschade, glasschade, rook of roet, schade aan je woning na inbraak of vandalisme of de impact van overspanning of stroompannes.

De aanvullende dekkingen

Hieronder vallen niet de kosten die het rechtstreekse gevolg zijn van de schade, maar wel alle kosten die voortvloeien uit een schadegeval. Denk aan:

  • de huisvestingskosten zolang je woning onbewoonbaar is.
  • de oplsagkosten van je inboedel tijdens de herstelling of heropbouw van je woning.
  • de kosten die je uit eigen initiatief of op vraag van je verzekeraar hebt gemaakt om verdere schade te voorkomen of de gevolgen ervan te beperken.
  • de kosten voor het slopen van beschadigde goederen en de afvoer van het puin.
  • het verhaal van derden: wanneer de brand bijvoorbeeld overslaat naar een andere woning.

Optioneel: de facultatieve dekkingen

Wil je je brandverzekering nog verder uitbreiden? Dan kan via de optionele dekkingen. Daaronder vallen onder meer de ‘dekking diefstal en vandalisme’ en de ‘dekking onrechtstreekse verliezen’. Bij deze laatste horen diverse verliezen en nadelen als gevolg van een brand, wateroverlast of een storm (kosten voor een auto, tijdverlies, postkosten…).

Vragen / offerte

Heeft u vragen of wenst u een vrijblijvende offerte? Laat het ons weten via onderstaand formulier. Wij contacteren u zo snel mogelijk.

Gelieve uw naam in te vullen
Gelieve een geldig e-mailadres in te vullen