De uitgebreide fiscale rechtsbijstand

Op 1 september 2019 trad de wet rechtsbijstandsverzekering in werking. Vanaf dat moment konden verzekeraars polissen aanbieden aan particulieren die recht geven op een fiscaal voordeel van maximaal € 124.

De wet rechtsbijstandsverzekering is de korte benaming voor de “Wet tot het toegankelijker maken van de rechtsbijstandsverzekering” van 22 april 2019. In de wet worden de minimumvoorwaarden opgesomd waaraan de verzekering moet voldoen om recht te geven op een fiscaal voordeel voor de verzekerde. Zo moet zo'n rechtsbijstandspolis een breed aantal risico’s dekken: aansprakelijkheid, strafrecht, fiscaal recht, administratief recht, arbeidsrecht, contracten- en consumentenrecht (inclusief bouwgeschillen), erfrecht-, schenkingen- en testamentenrecht en echtscheiding en familierecht.

Uw fiscaal voordeel

De wet heeft als doel het recht voor zo veel mogelijk mensen toegankelijk(er) te maken. Dit door een financieel voordeel te koppelen aan het nemen van een polis Rechtsbijstand. Dit voordeel is het recht om 40 % van de betaalde premie af te trekken op de belastingaangifte, met een maximum van € 310. Het fiscaal voordeel is dus maximaal € 124 voor het inkomstenjaar 2019. Het bedrag zal jaarlijks geïndexeerd worden.

Afhankelijk van je financiële situatie kan het voordeel ook minder zijn. Het gaat immers om een belastingvermindering. Het voordeel wordt afgetrokken van de belasting die je verschuldigd bent.

Bron: Euromex

Vragen over uw rechtsbijstand?

Gelieve uw naam in te vullen
Gelieve een geldig e-mailadres in te vullen