De bestuurdersverzekering: geen overbodige luxe

De bestuurdersverzekering is, in tegenstelling tot de BA-autoverzekering, niet verplicht. Ze voorziet namelijk niet in de automatische vergoeding van schade aan derden, maar dekt wel je eigen lichamelijke schade wanneer je in fout bent.

Waarom is een bestuurdersverzekering nuttig?

Stel: je veroorzaakt een ongeval waarbij de tegenpartij gewond raakt en het aangereden voertuig schade oploopt. In dat geval komt de verplichte BA-autoverzekering tussen voor lichamelijke letsels en materiële schade. Maar wat als je zelf gewond raakt? Dan zullen je eigen medische kosten niet worden vergoed door de BA auto, maar door de bestuurdersverzekering. Wil je dat ook de materiële schade aan je eigen voertuig is gedekt? Kies dan bijkomend voor een omniumverzekering.

Ik ben toch al verzekerd tegen medische kosten?

De bestuurdersverzekering overlapt inderdaad deels met de verzekering van je ziekenfonds, je hospitalisatieverzekering, arbeidsongevallenverzekering of verzekering gewaarborgd inkomen. De verzekerde waarborgen en de situaties waarin ze tussenkomen, verschillen echter van verzekering tot verzekering. Wil je de beste garanties dat je eigen lichamelijke schade vergoed wordt bij een ongeval in fout, dan is een bestuurdersverzekering zeker interessant.

Wie wordt gedekt door de bestuurdersverzekering?

Jijzelf als bestuurder, maar de bestuurdersverzekering kan ook voor de inzittenden een vergoeding voorzien. Ook wanneer iemand anders met je wagen rijdt, worden de lichamelijke letsels van deze ‘vervangende bestuurders’ vergoed.

Welke kosten vallen onder de bestuurdersverzekering?

De waarborgen verschillen van verzekeraar tot verzekeraar, maar doorgaans gaat het om je eigen lichamelijke schade en de eventuele gevolgen. Onder ‘lichamelijke schade’ vallen dan de hospitalisatiekosten en kosten voor medische verzorging. Onder ‘gevolgen’ vallen de terugbetaling van het inkomensverlies door arbeidsongeschiktheid, de betaling van een kapitaal of rente bij invaliditeit of in het ergste geval, vergoeding van de begrafeniskosten bij overlijden. Deze schadevergoeding is ofwel forfaitair ofwel indemnitair (op basis van de werkelijke kosten).

Conclusie

De bestuurdersverzekering biedt je de garantie dat ook de lichamelijke schade die je zelf oploopt, wordt vergoed wanneer je een ongeval veroorzaakt. De kans bestaat namelijk altijd dat je gewond raakt bij een botsing of aanrijding, en dus is de bestuurdersverzekering geen overbodige luxe.

Meer weten uw autoverzekering?

Neem gerust contact op met ons. We geven je graag advies en bezorgen je een voorstel op maat.

Gelieve uw naam in te vullen
Gelieve een geldig e-mailadres in te vullen