Brandpreventie: neem je voorzorgen

Een brandverzekering mag dan wel verplicht zijn, toch wil je ze het liefst nooit nodig hebben. Elk risico op brand uitsluiten, kan je nooit, maar met een aantal eenvoudige voorzorgsmaatregelen, houd je het risico zo klein mogelijk.

Beter voorkomen dan genezen

Een brand kan enkel ontstaan wanneer drie elementen samen aanwezig zijn: een brandbare stof, zuurstof en een ontstekingsbron. Van zodra je een van deze drie elementen weghaalt, of ze ver genoeg uit elkaar houdt, hoef je niet bang te zijn dat je je brandverzekering zal moeten aanspreken.

10 tips om brand te voorkomen

  1. Blijf alert: verlies de potten op het vuur niet uit het oog of steek geen sigaret op als je ogen nog net niet dichtvallen.
  2. Overbelast je elektriciteitsnet niet door al te veel en te zware elektrische toestellen tegelijk aan te zetten. Verdeelstekkers vermijd je ook het best.
  3. Laat je schoorsteen elk jaar vegen en je verwarmingsketel elke twee jaar onderhouden.
  4. Houd alles wat voor een vonk kan zorgen uit de buurt van kinderen (lucifers, aanstekers).
  5. Gooi de assen van de kachel in een metalen emmertje en doe smeulende sigarettenpeuken of lucifers nooit in de vuilnisbak.
  6. Zet kaarsen, fonduestellen of andere toestellen met open vlam op een stabiele en onbrandbare ondergrond.
  7. Plaats niets in de onmiddellijke nabijheid van je openhaard (behalve een emmer water).
  8. Bewaar brandbare en ontvlambare producten in hun originele verpakking, op een veilige plek en uit de buurt van elke hittebron.
  9. Droog natte kleren nooit op een elektrische bijverwarming.
  10. Voorzie genoeg afstand tussen brandbare materialen en verwarmingstoestellen of spots.

Waar rook is, is vuur

Sinds 1 januari 2020 zijn rookmelders verplicht in alle woningen. Zij detecteren rookontwikkeling die jij niet kan ruiken als je slaapt en helpen je zo beschermen tegen brand.

Conclusie

In de meeste gevallen kan je brand voorkomen door de juiste preventieve maatregelen te nemen. Breekt toch brand uit, dan kan je met rookmelders de gevolgen van de brand beperken.

Vragen over je brandverzekering?

Laat het ons weten via onderstaand formulier. Wij contacteren u eerstdaags.

Gelieve uw naam in te vullen
Gelieve een geldig e-mailadres in te vullen